Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг
 Закон України "Про телекомунікації"