Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ НВП Орбіта


Особлива інформація емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація емітента (Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду)


Інформація для акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБІТА» відповідно до абзацу 3 підпункту 4 частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА»!

Відповідно до інформації, що міститься в отриманому Товариством переліку акціонерів, складеним станом на 15 жовтня 2019 року, та які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБІТА» 21 жовтня 2019 року, загальна кількість акцій ПрАТ «НВП «ОРБІТА» становить 4102800 (чотири мільйони сто дві тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НВП «ОРБІТА» становить 2007409 (два мільйони сім тисяч чотириста дев’ять) штук простих іменних акцій.


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 04833760, місцезнаходження якого: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, повідомляє Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються у відповідності до вимог частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію: Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 21 жовтня 2019 року. Час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів - 11 годин 00 хвилин. Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, корп. 01, кімната 618.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 21.10.2019 РОКУ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГОУЧАСТІ У ЗБОРАХ
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 21.10.2019 РОКУ
ПРОЕКТ ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПОЯСНЕНЬ АКЦІОНЕРАМ ДО ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ


Шановний акціонере Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760). місцезнаходження товариства: Україна, 49600, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2. Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (далі - позачергові загальні збори). Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 01, кімн. 618. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 21 серпня 2019 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 21 серпня 2019 року об 11 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 15 серпня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік


Шановний акціонере Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760). місцезнаходження товариства: Україна, 49600, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2. Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (далі - позачергові загальні збори). Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 01, кімн. 618. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 26 квітня 2019 року, з 10 години до 10 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 26 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 22 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Особлива iнфлрмацiя

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива iнфлрмацiя


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Особлива iнфлрмацiя

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

Особлива iнфлрмацiя


Шановний акціонере Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760). місцезнаходження товариства: Україна, 49600, м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2. Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ Науково-виробниче підприємство «Орбіта». Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Дніпро, вул..Панікахи, буд.2, корп. 01 , кімн. 618. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 09 листопада 2018 року, з 10 години до 10 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 09 листопада 2018 року об 11 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 05 листопада 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


Шановний акціонере Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760). місцезнаходження товариства: Україна, 49600, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2. Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (далі - позачергові загальні збори). Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Дніпро, вул..Панікахи, буд.2, корп. 01, кімн. 618. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 27 червня 2018 року, з 10 години до 10 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 27 червня 2018 року об 11 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 21 червня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік


Інформація про акції товариства.
Станом на 16 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) загальна кількість акцій товариства – 4102800 шт. та голосуючих акцій - 2007409 шт.

Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760). місцезнаходження товариства: Україна, 52000, м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2. Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (далі - чергові загальні збори). Місце реєстрації учасників та проведення чергових загальних зборів: м. Дніпро, вул..Панікахи, буд.2, корп. 01, кімн. 618. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у чергових загальних зборах: 20 квітня 2018 року, з 10 години до 10 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) чергових загальних зборів: 20 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у чергових загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 16 квітня 2018 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


Шановний акціонере Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760). місцезнаходження товариства: Україна, 49600, м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2. Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (далі - позачергові загальні збори). Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Дніпро, вул..Панікахи, буд.2, корп. 01 , кімн. 620. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 29 вересня 2017 року, з 10 години до 10 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 29 вересня 2017 року об 11 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 25 вересня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ПРОЕКТ СТАТУТУ:

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік


Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760). місцезнаходження товариства: Україна, 52000, м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2. Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (далі - чергові загальні збори). Місце реєстрації учасників та проведення чергових загальних зборів: м. Дніпро, вул..Панікахи, буд.2, корп. 01, кімн. 618. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у чергових загальних зборах: 22 березня 2017 року, з 10 години до 10 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) чергових загальних зборів: 22 березня 2017 року об 11 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у чергових загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 19 березня 2017 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Особлива інформація. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік


Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760), місцезнаходження: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2 (надалі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2016 р. об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп.1, кім. 717. Подробиці тут.

Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» ввела в дію Публічний договір для абонентів, що використовують Телекомунікаційні послуги.
Відтепер новим абонентам при підключенні не потрібно укладати паперовий договір ,а тільки додаток до договору оренди приміщення. Використання Публічного договору робить підключення послуги більш швидким, простим та зручним. Текст Публічного договору тут.

Повідомляємо Вам, що на виконання умов Закону України «Про акціонерні товариства» Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» перейменоване на Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (ПАТ «НВП «Орбіта»).
При цьому код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, адреса, місцезнаходження та платіжні реквізити залишилися без змін.
Вищезазначене прошу врахувати в подальшій співпраці з нашим підприємством з 01.08.2015року.
Також звертаємо увагу на те, що всі договори і угоди раніше укладені, чинні та по яким продовжують виконуватися зобов’язання, зберігають свою силу і не потребують переоформлення чи внесення формальних змін стосовно нових реквізитів нашого підприємства.

6 жовтня 2015 року, з моменту офіційного опублікування у № 185 газети «Урядовий кур’єр» набирає чинності рішення НКРЗІ від 02 вересня 2015 року № 455. Цим рішенням Комісія затвердила Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнала таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2014 року № 612.

На вимогу Положення про якість телекомунікаційних послуг , яке затверджене рішенням НКРЗ від 15.04.2010р. №174 та зареєстроване в Мін"юсті України 23.06.2010р. за №429/17724, оприлюднюємо Звіт ВАТ НВП «Орбіта» про якість телекомунікаційних послуг за 2015 рік.

Відомості про зміну посадових осіб емітента (30.04.2015р)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Фінансовий звіт за 2012 рік.
Звіт про корпоративне управління за 2012.
Відомості про емітента за 2012.

Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760), місцезнаходження: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2 (надалі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2013 р. об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп.11, кім. 410 ( 4-й поверх).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Реєстрація учасників відбуватиметься в день та за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.45
 2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2013 р.
З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ВАТ «НВП «Орбіта» та/або їх представники можуть ознайомитися у робочі дні тижня з 10-00 до 12-00 год. за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вулиця Панікахи, будинок 2, корп.10, кімн. 24 після надання письмового запиту до генерального директора Товариства, який визначає час і місце ознайомлення та під час реєстрації у день проведення зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – генеральний директор товариства Бойко Володимир Олексійович. Телефон для довідок: (056) 744-95-00.
Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ «НВП «Орбіта»
Виконавчий орган ВАТ «НВП «Орбіта»

Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760, місцезнаходження: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2012 р. об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп.1, кім. 312 (3-й поверх).Детальніше тут.

Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 травня 2011 р. об 11.00 за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп.1, кім. 312 (3-й поверх). Детальніше тут.

Уважаемые абоненты ОАО НПП «Орбита»!

До Нового года осталось немного. Живя предвкушением праздничных дней, Спешим Вас поздравить, надёжных партнёров, Желанных клиентов и добрых друзей. Пусть в новом году Вам сопутствует счастье И сбудутся Ваши желанья вполне. Для бизнеса – прибыль, любовь и удача. Здоровье, любовь и достаток – в семье. Мы ценим сложившиеся отношения в партнёрстве и дружеском, и деловом.

Оголошення про чергові загальні збори

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Фінансовий звіт за 2012 рік.
Звіт про корпоративне управління за 2012.
Відомості про емітента за 2012.

Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760), місцезнаходження: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2 (надалі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2013 р. об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп.11, кім. 410 ( 4-й поверх).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Реєстрація учасників відбуватиметься в день та за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.45
 2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2013 р.
З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ВАТ «НВП «Орбіта» та/або їх представники можуть ознайомитися у робочі дні тижня з 10-00 до 12-00 год. за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вулиця Панікахи, будинок 2, корп.10, кімн. 24 після надання письмового запиту до генерального директора Товариства, який визначає час і місце ознайомлення та під час реєстрації у день проведення зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – генеральний директор товариства Бойко Володимир Олексійович. Телефон для довідок: (056) 744-95-00.
Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ «НВП «Орбіта»
Виконавчий орган ВАТ «НВП «Орбіта»

Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (код ЄДРПОУ 04833760, місцезнаходження: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2012 р. об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп.1, кім. 312 (3-й поверх).Детальніше тут.

Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 травня 2011 р. об 11.00 за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп.1, кім. 312 (3-й поверх). Детальніше тут.

Уважаемые абоненты ОАО НПП «Орбита»!

До Нового года осталось немного. Живя предвкушением праздничных дней, Спешим Вас поздравить, надёжных партнёров, Желанных клиентов и добрых друзей. Пусть в новом году Вам сопутствует счастье И сбудутся Ваши желанья вполне. Для бизнеса – прибыль, любовь и удача. Здоровье, любовь и достаток – в семье. Мы ценим сложившиеся отношения в партнёрстве и дружеском, и деловом. И не скрываем свои устремления на их продолжение всегда и во всем.
С Новым 2011 годом!
Абонентов, подключившихся с 29.12.2010 по 15.01.2011 к сети Интернет, ждут подарки и сюрпризы!
Администрация ОАО НПП «Орбита»
Узел связи 744-9525

Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Орбіта»
(код ЄДРПОУ 04833760) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 вересня 2010р. об 11.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп.1, кімн.312 (3-й поверх).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії, затвердження регламенту зборів акціонерів.
 2. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства.
 3. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
 4. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2009 році.
 5. Затвердження нормативів розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства у 2009 році.
 6. Прийняття та затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
 7. Прийняття рішення про припинення договору на ведення реєстру з реєстроутримувачем Товариства. Призначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
 8. Про призначення уповноважених осіб на проведення процедури припинення реєстру.
 9. Обрання зберігача цінних паперів, прийняття рішення про укладення договору зі зберігачем про відкриття рахунків власникам цінних паперів та затвердження умов договору з ним.
 10. Обрання депозитарію цінних паперів, прийняття рішення про укладення договору з депозитарієм на обслуговування випуску акцій та затвердження умов договору з ним.
 11. Затвердження рішення про дематеріалізацію та визначення способу повідомлення акціонерів.
 12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом його викладання у новій редакції та затвердження нової редакції статуту.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: (для розсилки персональних повідомлень- 06 серпня 2010р., для проведення загальних зборів - 23 вересня 2010р.) З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у Товаристві за вищевказаною адресою у робочі дні з 9.00 до 12.00, на сайті товариства www.orbita.dp.ua, та до початку загальних зборів у день їх проведення. Пропозиції щодо порядку денного надсилати на адресу товариства не пізніше ніж 20 серпня 2010р. Реєстрація учасників відбуватиметься в день та за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.45. Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Довідки за телефонами: (056) 744-95-00, 740-91-12.
Виконавчий орган ВАТ «НПП «Орбіта»


Годовой отчет за 2009 год


Річна інформація емітента


Реквізити Депозитарія та зберегача


 • До уваги абонентів!
  На виконання наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.09.2008 № 1200 "Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України", з 14 жовтня 2009 року змінюється порядок набору міжміських та міжнародних напрямків. Щоб вийти на міжміську телефонну мережу, необхідно буде замість міжміського префікса "8" набрати префікс "0". Для виходу на міжнародну телефонну мережу замість міжнародного префікса "8-10" - префікс "0-0".Тобто для того, щоб зателефонувати в інше місто, іншу країну чи на номер мобільного абонента потрібно спочатку набрати цифру "0". Після набору "0" (зі стаціонарного телефону) слід дочекатися безперервного сигналу і тільки потім здійснювати набір інших цифр - код потрібного міста, або код мережі оператора мобільного зв'язку без першої цифри "0" в існуючому коді, далі без інтервалу - номер телефону абонента. Для абонентів Київської області вводиться новий код зони "45" замість "044".
  Детальніше про зміну порядку  набору міжміських та міжнародних напрямків.
  Коди міст Украіни з 14 жовтня

 • Шановний акціонере

 • Годовая информация эмитента здесь.

 • Шановний акцiонере

  Відкрите акціонерне товариство „Науково-виробниче підприємство „Орбіта”, м.Дніпропетровськ
  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2009 р. об 11.00 за адресою:
  м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи,2 корпус 1
  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
  1. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства.
  2. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік.
  3. Звіт наглядової ради Товариства про свою роботу у 2008 році.
  4. Затвердження нормативів розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства у 2008 році.
  Пропозиції щодо порядку денного надсилати до 30 березня 2009 року на адресу: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2 корп.01, ВАТ НВП “Орбіта”
  Реєстрація учасників відбуватиметься 30 квітня 2009 року за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.45.
  Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів- документ, що посвідчує особу, і довіренність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
  Довідки за телефонами: (056) 740-91-09, 740-91-12

 • Внимание! Изменение нумерации!

  Уважаемые абоненты! Доводим до вашего сведения, что согласно указу Министерства транспорта и связи Украины от 29.09.2008 г. №1200 "Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України" состоится переход на новые форматы сокращенных номеров доступа спецслужб.

  С 03.02.2009 г. изменяется порядок набора номеров служб экстренного вызова. С 18.02.2009 г. работа старого формата номеров будет остановлена.

  Действующая нумерация

  Новая нумерация

  Название службы или услуги

  01

  101

  Пожарная охрана

  02

  102

  Милиция

  03

  103

  Государственная скорая медицинская помощь

  04

  104

  Аварийная служба газовой сети


  Тел. для справок (056) 744-95-25.

 • Недорогая аренда офисов и складов в Днепропетровске, ж.м. Тополь!

  Тел. для справок (056) 744-96-00.

  Более детальная информация здесь.

 • Коллектив ОАО "НПП "Орбита" поздравляет коллег, партнеров и абонентов с Новым годом и рождеством Христовым!


 • Новогодняя акция!

  С 15 декабря 2008 года по 15 января 2009 года проводится акция:

  • подключение к сети Internet со скидкой 29%;
  • установка одной телефонной линии со скидкой 29%;
  • Internet + телефонная линия - 29 грн.
  Тел. для справок (056) 744-95-25.


 • Нові тарифи!
 • З 1 вересня 2008 року введені в дію нові тарифи на послугу INTERNET.

 • Шановний акціонере

  ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» повідомляє Вас, що 15 серпня 2008 року о 12.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корпус 1.
  Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам при собі мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення оформлене у відповідності з діючим законодавством.

  Телефон для довідок: (056)744-91-12.

 • Летняя акция!
 • С 1 июня по 10 июня 2008 года действует акция:

  • подключение к сети Internet - 1 грн;
  • скидка 30% на абонплату за интернет до конца лета;
  • Internet + телефонная линия - 1 грн.
 • Новогодняя акция!

  С 20 декабря 2007 года по 20 января 2008 года проводится акция:

  • подключение к сети Internet - 208 грн;
  • установка одной телефонной линии - 208 грн;
  • Internet + телефонная линия - 208 грн.
  Тел. для справок (056) 744-95-25.


 • ОАО "НПП "Орбита" поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым!


 • Уважаемые абоненты!

  С 25 октября 2007 года были внесены изменения в тарифные планы доступа в сеть Internet.
  С новыми тарифами можно ознакомиться здесь.

 • Внимание! Летняя акция!

  С 1 июня по 1 сентября 2007 года проводится акция "ТЕЛЕФОН + ИНТЕРНЕТ".
  Подключение всего за 199 грн. Тел. для справок (056) 744-95-25.

 • Уважаемые абоненты!

  С 1 апреля 2007 года изменились тарифы.
  С новыми тарифами можно ознакомиться здесь.

 • Шановний акціонере

  ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» повідомляє Вас, що 18 серпня 2006 року о 12.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корпус 1.
  Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам при собі мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення оформлене у відповідності з діючим законодавством.
  ПОРЯДОК ДЕННИЙ
  1. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії.
  2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства, включаючи дочірні підприємста, за 2005 рік:
  2.1 Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2005 рік і про основні напрямки виробничо-господарської діяльності.
  2.2 Звіт спостережної ради про свою роботу за 2005 рік.
  3. Затвердження нормативів розподілу прибутку за підсумками роботи у 2005 році.
  4. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку й основних напрямків виробничо-господарської діяльності на 2006 рік:
  4.1. Схвалення рішення правління та наглядової ради, щодо використання прибутку на виплату наукових пенсій.
  5.1. Затвердження змін та доповнень до Статуту та внутрішніх нормативних документів.
  5.2. Обрання членів правління.

  Пропозиції щодо порядку денного надсилати до 19.07.2006 року.
  Телефон для довідок: (056)744-95-00.

 • Годовой отчет за 2005 год
 • Аудиторский висновок

 •   
 •  13.04.2004— Інформаційне повідомлення про підсумки чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "НВП "Орбіта", що відбулось 2004 року–здесь»

 •  10.06.2004 — ОАО «НПП «Орбита» уведомляет, что 23 Июля 2004 года в 14:00 пройдет очередное собрание акционеров по адресу: г. Днепропетровск ул. Паникахи, 2.
  Регистрация участников собрания с 10:00 до 13:45 по месту проведения собрания.
  На повестке дня:
    – Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2003 год.
    – Распределение прибыли по итогам работы в 2003 году.
    – Утверждение плановых нормативов распределения чистой прибыли и основных направлений производственно-хозяйственной деятельности на 2004 год
    – О выполнении решения общего собрания акционеров 2003 года о дочерних предприятиях.
    – О мерах для обеспечения выполнения закона «О научно и научно-технической деятельности».
    – Внесение изменений и дополнений к внутренним нормативным актам.
 •     
 • 10.06.2004 — Госкомсвязи Украины дает ОАО «НПП «Орбита» разрешение на использование номерного ресурса емкостью 3,0 тысячи номеров с индексами 7470ххх-7472ххх для развития городской телефонной связи в г. Днепропетровске.
 •   
 •  13.04.2002 — Информационное сообщение об итогах очередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "Орбита", состоявшегося 19.04.2002 года–здесь»
 •   
 •  27.02.2002 — Внимание! 19 марта 2002 состоится очередное собрание акционеров ОАО НПП «Орбита».
  На повестке дня:
    — Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2001 год.
     – Отчет председателя правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2001 год и об основных направлениях производственно-хозяйственной деятельности, в том числе:
     – Отчет директоров дочерних предприятий о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2001 г.
     – Отчет наблюдательного совета о своей работе за 2001 год.
     – Отчет ревизионной комиссии. Утвержение отчета и выводов ревизионной комиссии.
     – Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2001 год, включая результаты финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий.
    — Избрание членов наблюдательного совета.
    — Избрание членов ревизионной комиссии.
    — Распределение прибыли по итогам работы в 2001 году.
    — Утверждение плановых нормативов распределения чистой прибыли и основных направлений производственно-хозяйственной деятельности на 2002 год.
    — Утверждение нормативов распределения прибыли.
    — Утверждение основных направлений производственно-хозяйственной деятельности.
    — Внесение изменений и дополнений в Устав.
 •   
 •  19.10.2001 — Сердечно приветствуем уважаемых руководителей и коллектив ОАО НПП «Орбита» с Юбилеем!
  Уважаемые коллеги, пусть Ваш плодотворный труд всегда будет гордостью, а внимание и забота о людях — источником Вашей деятельности!
  Пусть всегда Вас сопровождает большая удача в решении жизненных и производственных проблем, в развитии отечественной космической промышленности и народно–хозяйственной деятельности на улучшение благосостояния нашего народа!
  От души желаем любви, большого счастья и неисчерпаемой энергии!
  Пусть везет Вам во всех делах, и осуществляются любые желания!
  Преодолевайте достойно высоты на жизненном пути!
  Давайте вместе вспомним то, что было пройдено за эти годы… фотографии»
 •   
 •  13.10.2001 — Внимание! 19 октября 2001 года, с 15.00 до 20.00, в ДК «Машиностроитель» состоится праздничная встреча–фуршет. Приглашаются все работники НПП «Орбита», а также те, кто работал на нашем предприятии ранее. Справки по тел.:744–95–13.
  Оргкомитет НПО «Орбита».
 •   
 •  13.06.2001 — открытие сайта ОАО НПП «Орбита».